Cariad o Rosie

Cwblhau, Menter

Cariad o Rosie

Math y Prosiect

Menter

Cyllid Prosiect

Cyllid Shoot Gwyrdd

Cyllid Prosiect

Match Busnes

Briff Prosiect

Cychwynnodd y cyfeillion Leanne Edwards a Debra Jones eu cwmni ‘Love From Rosie’ bron i ddwy flynedd yn ôl.

Cefndir

Cychwynnodd y cyfeillion Leanne Edwards a Debra Jones eu cwmni ‘Love From Rosie’ bron i ddwy flynedd yn ôl. Mae gan y ddwy gefndir ym myd dylunio gwefannau a marchnata. Maent wedi sefydlu cwmni masnachu ar-lein, sy’n gweithredu o’u cartrefi, i werthu addurniadau cartref, clustogau ac ati maen nhw’n eu disgrifio fel ‘shabby chic’, ynghyd â theganau traddodiadol, hen ffasiwn. Daw eu cynnyrch o Sgandinafia ac Ewrop a daw’r mwyafrif o’u cwsmeriaid o’r DU ac Ewrop.

Cymorth reach

“Pan fyddwn yn anfon eitem at gwsmer, rydym yn hoffi ei lapio mewn papur sidan a’i glymu â rhubanau i’w wneud yn fwy personol, ac mae pobl yn gwerthfawrogi hynny” eglura Leanne. “Roeddem yn arfer gwneud hyn ar fwrdd cinio, a doedd hi ddim yn sefyllfa ddelfrydol.” Yn ogystal, roeddynt yn dymuno marchnata’u cwmni a chodi ymwybyddiaeth ohono trwy osod hysbysebion mewn cylchgronau sy’n arbenigo mewn cartrefi ac addurniadau a dodrefn cartref yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig. Gwnaethant gais am gyllid Blagur Gwyrdd a chawsant £659.01, gan ychwanegu arian cyfatebol o £78.99 o’u busnes eu hunain.

Canlyniad ac Effaith

“Fe wnaeth grant reach ein galluogi i brynu bwrdd pwrpasol ar gyfer pacio sydd wedi gwneud ein gweithdrefn pacio ac anfon yn llawer mwy trefnus ac effeithlon,” meddai Debra. O ganlyniad i’r cyllid hefyd, hysbysebwyd yn rhifynnau mis Tachwedd a mis Rhagfyr ‘Country Homes and Interiors’, ‘Homes and Antiques’ a ‘Period Ideas’.

Meddai Debra, “Oherwydd ein bod yn gwybod bod yr arian gennym, roeddem yn gallu bargeinio am well pris am hysbysebu gyda’r cylchgronau.” Ychwanegodd, “Rhoddwyd hwb gwirioneddol i’n gwerthiant trwy gael yr hysbysebion mewn dau rifyn o’r cylchgronau.” Prynwyd camera gyda’r cyllid hefyd, i’w ddefnyddio i dynnu lluniau ar gyfer y wefan, yn ogystal â disgyrrwr caled allanol er mwyn cadw copïau o’r wybodaeth am gynnyrch a lluniau sydd ar y wefan.