Adnoddau’r Bugail Digidol

Gweithgareddau’r Cyfnod Sylfaen

Gweithgaredd 1 y Cyfnod Sylfaen
Beth ydym ni’n ei wybod am anifeiliaid yn bwyta?

Gweithgaredd 2 y Cyfnod Sylfaen
Beth mae defaid yn ei wneud drwy’r dydd?

Gweithgaredd 3 y Cyfnod Sylfaen
Beth allwn ni ei ddysgu drwy wylio anifeiliaid yn pori?