THEMA 4

Ynni adnewyddadwy ar lefel y gymuned.

THEMA 4

Ynni adnewyddadwy ar lefel y gymuned.

  • Astudiaethau, rhaglenni peilot a gweithgareddau hwyluso sy’n ymwneud â datblygu, gwella neu ehangu seilwaith ar raddfa fach, gan gynnwys buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy, effeithiolrwydd ynni ac arbed ynni.