Canolfan Groeso Symudol

Cwblhau, Twristiaeth

Canolfan Groeso Symudol

Math y Prosiect

Twristiaeth

Cyllid Prosiect

Let’s Innovate Fund

Cyllid Prosiect

Arian Cyfatebol

Briff Prosiect

Mae’r diwydiant twristiaeth yn bwysig dros ben i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’n cyflogi tua 4,197 o weithwyr ac yn cynhyrchu dros £268 miliwn yn flynyddol, gan ddenu dros 3.5 miliwn o ymwelwyr yma’r flwyddyn.

Cefndir

Mae’r diwydiant twristiaeth yn bwysig dros ben i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’n cyflogi tua 4,197 o weithwyr ac yn cynhyrchu dros £268 miliwn yn flynyddol, gan ddenu dros 3.5 miliwn o ymwelwyr yma’r flwyddyn. Nododd Adran Dwristiaeth y Fwrdeistref fod angen Canolfan Groeso Symudol er budd ymwelwyr â chefn gwlad Pen-y-bont yr Ogwr yn sgil cau Canolfan Groeso Pen-y-bont ar Ogwr yn 2012 a chau canolfan Porthcawl wedyn ym mis Medi 2013. Diben y Ganolfan Groeso Symudol yw mynd i ddigwyddiadau strategol a gwledig ledled y Fwrdeistref Sirol i hyrwyddo twristiaeth cefn gwlad yn ogystal â darparu gwybodaeth berthnasol arall ar gyfer ymwelwyr i’r ardal.

Cymorth reach

Cefnogodd reach y prosiect trwy gyfrwng y Gronfa ‘Arloesi’, a chyfrannwyd £10,989 tuag at gost prynu, ac addasu’r trelar a phrynu cyfarpar ar ei gyfer er mwyn gallu’i ddefnyddio fel y Ganolfan Groeso Symudol. Darparwyd gweddill y cyllid gan £1,221 o arian cyfatebol.

Canlyniad ac Effaith

“Mae’r uned symudol yn caniatáu i’r Fwrdeistref Sirol ddarparu gwasanaeth gwybodaeth twristiaeth ar gyfer ymwelwyr mewn dull unigryw a hynod,” meddai Nicola Lewis, Cydgysylltydd Estyn Allan, Datblygiad Gwledig reach . “Mae’n cydymffurfio’n gyfangwbwl â gofynion y Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd ac yn hygyrch i bawb.” Un o fanteision yr uned yw ei bod yn darparu gwybodaeth dwristiaeth yn uniongyrchol i’r ymwelwyr, gan ei bod yn bresennol yn y digwyddiadau sirol allweddol y mae’r ymwelwyr yn eu mynychu. Yn ystod 2013 aeth y Ganolfan Groeso Symudol i saith o ddigwyddiadau gwledig strategol ac allweddol ar hyd a lled y Fwrdeistref, gan gynnwys Gŵyl Elvis, Sioe Pen-y-bont ar Ogwr a Phencampwriaeth Agored Hŷn Cymru yng nghlwb golff Royal Porthcawl. Mae cynlluniau ar y gweill i fynd i ddigwyddiadau allweddol yn 2014.

Mantais bwysig arall i’r Ganolfan Groeso Symudol yw ei bod yn gost effeithiol. Mae’n golygu bod modd darparu’r gwasanaeth pwysig hwn heb orfod ei leoli a’i redeg o adeilad pwrpasol.

“Mae’r Ganolfan Groeso Symudol yn ein galluogi i ddarparu gwybodaeth yn uniongyrchol trwy fod yn bresennol mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau allweddol yn y Fwrdeistref Sirol. Mae’n caniatáu i ni ehangu twristiaeth y Fwrdeistref Sirol a’i delwedd wledig.”

Nicola Lewis

Cydgysylltydd Estyn Allan Datblygiad Gwledig, Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr