Gwell mynediad at Ganolfan yr Eglwys Wesleaidd

Gwell mynediad at Ganolfan yr Eglwys Wesleaidd

Gwell mynediad at Ganolfan yr Eglwys Wesleaidd Math o brosiect Pobl, Lle Ariannu prosiectau TRCF Briff y prosiect Mae cyllid gwerth £2,920 wedi cael ei ddyfarnu tuag at gynlluniau ar gyfer helpu i wella’r mynediad at Ganolfan yr Eglwys Wesleaidd yn Nhon-du....
Peint o Fythau a Chwedlau

Peint o Fythau a Chwedlau

Peint o Fythau a Chwedlau Math y Prosiect Pobl Cyllid Prosiect Grant Aid Cyllid Prosiect Arian Cyfatebol Briff Prosiect Gareth Maund, Landlord of the Prince of Wales Inn, Kenfig contacted reach Rural Development Team for support to take his project idea forward, to...
Ein Gard Evanstown

Ein Gard Evanstown

Ein Gard Evanstown Math y Prosiect Cynhyrchu Cyllid Prosiect RDP Cyllid Prosiect Awen Cultural Trust Briff Prosiect Prosiect ar y cyd yw Community Foodie i helpu cymunedau yng nghefn gwlad Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg a Thorfaen i dyfu eu bwyd eu hunain. Cefndir...
Canolfan Groeso Symudol

Canolfan Groeso Symudol

Canolfan Groeso Symudol Math y Prosiect Twristiaeth Cyllid Prosiect Let’s Innovate Fund Cyllid Prosiect Arian Cyfatebol Briff Prosiect Mae’r diwydiant twristiaeth yn bwysig dros ben i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’n cyflogi tua 4,197 o weithwyr ac yn...
Rhwydwaith Gwirfoddoli Cefn Gwlad

Rhwydwaith Gwirfoddoli Cefn Gwlad

Rhwydwaith Gwirfoddoli Cefn Gwlad Math y Prosiect Pobl Cyllid Prosiect Cyllid Prosiect Briff Prosiect (English) Bridgend County Borough Council has varied individual organisations providing services in countryside volunteering. Cefndir Mae amryw o sefydliadau’n...