Gwell mynediad at Ganolfan yr Eglwys Wesleaidd

Gwell mynediad at Ganolfan yr Eglwys Wesleaidd

Gwell mynediad at Ganolfan yr Eglwys Wesleaidd Math o brosiect Pobl, Lle Ariannu prosiectau TRCF Briff y prosiect Mae cyllid gwerth £2,920 wedi cael ei ddyfarnu tuag at gynlluniau ar gyfer helpu i wella’r mynediad at Ganolfan yr Eglwys Wesleaidd yn Nhon-du....
Neuadd Bentref Llangynwyd

Neuadd Bentref Llangynwyd

Neuadd Bentref Llangynwyd Math y Prosiect Lle Cyllid Prosiect RDP Cyllid Prosiect Awen Cultural Trust Briff Prosiect Bu tân yn Neuadd Bentref wreiddiol Llangynwyd yn ystod y 1990au a than yn ddiweddar, nid oedd gan y bobl sy’n byw yn y pentref unman i gynnal...
Rhwydwaith Treftadaeth

Rhwydwaith Treftadaeth

Rhwydwaith Treftadaeth Math y Prosiect Astudiaeth Ddichonoldeb Cyllid Prosiect Rhwydwaith Treftadaeth Cyllid Prosiect Awen Cultural Trust Briff Prosiect Mae treftadaeth amrywiol a chyfoethog gan gefn gwlad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Cymorth reach Ym...
Cynllun Rheoli Cadwraeth y Drenewydd yn Notais

Cynllun Rheoli Cadwraeth y Drenewydd yn Notais

Cynllun Rheoli Cadwraeth y Drenewydd yn Notais Math y Prosiect Astudiaeth Ddichonoldeb Cyllid Prosiect LAG Cyllid Prosiect Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr Briff Prosiect Mae Pentref y Drenewydd yn Notais ger Porthcawl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar...