Clwb Athletau Cefn Cribwr

Cwblhau, Pobl

Clwb Athletau Cefn Cribwr

Math y Prosiect

Pobl

Cyllid Prosiect

Reach

Cyllid Prosiect

Codi Arian

Briff Prosiect

Dathlodd Clwb Athletau Cefn Cribwr 125 o flynyddoedd o rygbi yn y pentref yn ddiweddar. Cwblhawyd y tŷ clwb newydd ym mis Rhagfyr 2013 ac mae’r aelodau’n falch iawn o’r adeilad modern hwn sy’n amgylcheddol effeithlon.

Cefndir

Dathlodd Clwb Athletau Cefn Cribwr 125 o flynyddoedd o rygbi yn y pentref yn ddiweddar. Cwblhawyd y tŷ clwb newydd ym mis Rhagfyr 2013 ac mae’r aelodau’n falch iawn o’r adeilad modern hwn sy’n amgylcheddol effeithlon. Cyn codi’r adeilad newydd, roedd yr hen dŷ clwb yn hen Neuadd Les y Glowyr yng nghanol y pentref ers canol y ‘50au. “Drwy werthu’n hen dŷ clwb a chynnal nifer o weithgareddau codi arian, o ddyddiau golff gydag enwogion o fyd rygbi, neu ‘brynu bricsen yn yr adeilad newydd’ a thaith feicio wedi ei noddi, llwyddwyd i godi’r arian yr oedd ei angen i adeiladu tŷ clwb newydd,” meddai Cadeirydd y clwb, Rhydian James. “Roedd nawdd ac ewyllys da busnesau lleol o gymorth mawr hefyd.”

Cymorth reach

Roedd diogelwch yn flaenoriaeth yn yr adeilad newydd, wrth gwrs, a gwnaeth y clwb gais i reach i’w helpu i brynu a gosod caeadau ffenestri rholer mecanyddol ar gyfer drysau a ffenestri’r tŷ clwb. Roedd angen deg o gaeadau, a fyddai’n costio cyfanswm o £8,280. Cyfrannodd Reach £5,265.40 a darparwyd y gweddill drwy ymdrechion codi arian y clwb.

Canlyniad ac Effaith

Ar wahân i’r timau rygbi, mae’r tŷ clwb yn gartref i Dîm Pêl-rwyd Menywod Cefn Cribwr a thîm bowlio lleol ac mae clwb ffitrwydd lleol yn ei ddefnyddio unwaith yr wythnos. Mae’r tŷ clwb newydd yn gyfleuster cymunedol poblogaidd dros ben. Mae yno ystafell ddigwyddiadau fawr, sydd wedi ei neilltuo’n barod bob penwythnos gydol yr haf, bar a lolfa lai. Un o nodweddion mwyaf trawiadol yr adeilad yw’r dec yn y cefn, sydd â golygfa dros y caeau chwarae islaw a hyd at arfordir Dyfnaint.

“Mae’r caeadau rholer yn cydweddu â’r adeilad ac yn cyfrannu at ei olwg deniadol,” meddai Rhydian. “Rydym yn awyddus i ddenu rhieni a phlant i’r clwb ac yn bwriadu sefydlu timau rygbi bach ar gyfer bechgyn a merched yn y dyfodol agos. Credwn y bydd y tŷ clwb newydd, modern hwn yn ein helpu i wneud hynny