Clwb Iechyd a Ffitrwydd Cwm Garw

Cwblhau, Menter

Clwb Iechyd a Ffitrwydd Cwm Garw

Math y Prosiect

Menter

Cyllid Prosiect

RDP

Cyllid Prosiect

LAG

Briff Prosiect

Mae hen Neuadd Eglwys wedi dadfeilio ym Mryngarw, a oedd yn arfer bod yn gampfa baffio a sawna, wedi cael ei hadnewyddu’n sylweddol ac mae bellach yn gampfa a chanolfan ffitrwydd o’r radd flaenaf, diolch i grant Blagur Gwyrdd reach.

Cefndir

Mae hen Neuadd Eglwys wedi dadfeilio ym Mryngarw, a oedd yn arfer bod yn gampfa baffio a sawna, wedi cael ei hadnewyddu’n sylweddol ac mae bellach yn gampfa a chanolfan ffitrwydd o’r radd flaenaf, diolch i grant Blagur Gwyrdd reach.

Cymorth reach

Roedd Gareth Fudge, perchennog y gampfa, yn awyddus i weld yr adeilad, sy’n adnabyddus yn yr ardal, yn cael ei ddefnyddio unwaith eto ac i hyrwyddo iechyd a ffitrwydd ym Mlaengarw. “Roedd yr adeilad wedi mynd â’i ben iddo ac roedd y grant yn fodd inni i atgyweirio ac adfer yr adeilad,” meddai Gareth. Ariannodd Blagur Gwyrdd £35,200 o gyfanswm cost y prosiect, sef £50,000.

Canlyniad ac Effaith

Ar ôl ei adnewyddu a’i adfer mewn modd cydnaws, agorodd yr adeilad ddiwedd mis Mawrth 2014 a bellach mae campfa ac ynddi’r holl offer angenrheidiol ar y llawr daear. Mae mynediad llawn i bobl anabl i’r gampfa ar y llawr hwnnw ac ystafelloedd newid i ddefnyddwyr anabl. Mae sawna, loceri ac ystafelloedd newid ar yr islawr. Agorwyd lledlawr yn yr adeilad ac mae llawr pren gwreiddiol yr ystafell ar y llawr gwaelod wedi ei osod yn yr ystafell fawr hon. Mae’r ystafell, sy’n addas ar gyfer dosbarthiadau dawns, ymarfer corff ac ioga, wedi ei llogi’n barod gan nifer o hyfforddwyr sydd am ddefnyddio’r cyfleuster gwych. Hefyd, mae dwy ystafell lai ar y llawr hwn sy’n cael eu defnyddio gan ficrofentrau eraill – therapydd harddwch, therapydd chwaraeon a dietegydd. “Mae cyllid Blagur Gwyrdd wedi helpu i ddarparu cyfleusterau sy’n galluogi entrepreneuriaid ifanc i ddechrau busnesau yn ein cymuned leol sy’n cyd-fynd â’r gampfa,” eglura Gareth.

Mae cyfleusterau’r gampfa ar agor saith diwrnod yr wythnos ac mae’r boreau cynnar o ddydd Llun i ddydd Gwener yn arbennig o boblogaidd. “Mae’r cyfleuster hwn ar stepen drws y bobl sy’n byw ym Mlaengarw,” medd Gareth. “‘Does dim rhaid iddyn nhw adael y cwm, yn enwedig ar benwythnosau, er mwyn defnyddio campfa. Mae rhai pobl sy’n dod atom yn defnyddio campfa am y tro cyntaf – nid am nad oedd arnynt eisiau defnyddio un o’r blaen ond mae’n hawdd iddynt ddod yma oherwydd yr oriau agor hyblyg ac am ein bod ar agor ar benwythnosau.