Cynllun Datblygu Gwledig Cymru

Cynllun Datblygu Gwledig

Y CDG presennol yw’r Cynllun Datblygu Gwledig I Gymru 2014-2020. Mae’n rhaglen a gyllidwyd gan Ewrop I gynorthwyo pobl sy’n byw neu weithio mewn ardaloedd gwledig. drwy gynlluniau cenedlaethol a lleol mae’n darparu cyllid a chymorth i gymunedau ffermio, busnesau, sefydliadau cymunedol a grwpiau lleol mewn ardaloedd gwledig.

Mabwysiadwyd Rhaglen Llywodraeth Cymru Cymunedau Gwledig – Datblygiad Gwledig 2014-2020 gan y Comisiwn Ewropeaidd ar 26 Mai 2015.

Mae’n rhaglen o 7-mlynedd sy’n cefnogi ystod o weithgareddau sydd yn cyfrannu at yr amcanion canlynol:

  • Meithrin cystadleurwydd y byd amaeth
  • Sicrhau bod adnoddau cynaliadwyedd yn cael eu rheoli’n gynaliadwy, a gweithredu ar hinsawdd
  • Sicrhau bod economïau a chymunedau yn cael eu datblygu’n diriogaethol mewn modd cytbwys gan gynnwys creu a chynnal swyddi.

Mae yn bedair llinyn i’r Cynllun Datblygu Gwledig I Gymru

  • Mesuron gyfalaf dynol a chymdeithasol
  • Mesuron datblygi lleol gan gynnwys LEADER ac RCDF
  • Mesuron Agri-amgylchedd a hinsawdd
  • Mesuron fuddsoddi