Prosiectau Reach Pen-y-bont ar Ogwr

Reach Pen-y-bont ar Ogwr – Prosiectau Parhaus

Reach Pen-y-bont ar Ogwr – Prosiectau a Gesglir

Peint o Fythau a Chwedlau

Peint o Fythau a Chwedlau

Math y Prosiect Pobl Cyllid Prosiect Cyllid Prosiect Gareth Maund, Landlord of the Prince of Wales Inn, Kenfig contacted reach Rural Development Team for support to take his project idea forward, to capture and preserve the extraordinary story...

read more
Ein Gard Evanstown

Ein Gard Evanstown

Math y Prosiect Cynhyrchu Cyllid Prosiect Cyllid Prosiect Prosiect ar y cyd yw Community Foodie i helpu cymunedau yng nghefn gwlad Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg a Thorfaen i dyfu eu bwyd eu hunain. Cefndir Prosiect ar y cyd yw Community...

read more
Canolfan Groeso Symudol

Canolfan Groeso Symudol

Math y Prosiect Twristiaeth Cyllid Prosiect Cyllid Prosiect Mae’r diwydiant twristiaeth yn bwysig dros ben i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’n cyflogi tua 4,197 o weithwyr ac yn cynhyrchu dros £268 miliwn yn flynyddol, gan ddenu dros...

read more
Rhwydwaith Gwirfoddoli Cefn Gwlad

Rhwydwaith Gwirfoddoli Cefn Gwlad

Math y Prosiect Pobl Cyllid Prosiect Cyllid Prosiect (English) Bridgend County Borough Council has varied individual organisations providing services in countryside volunteering. Cefndir Mae amryw o sefydliadau’n darparu gwasanaethau...

read more
Llwybrau a Waliau Merthyr Mawr

Llwybrau a Waliau Merthyr Mawr

Math y Prosiect Twristiaeth Cyllid Prosiect Cyllid Prosiect Mae llwybr Merthyr Mawr rhwng afon Ewenni ac Afon Ogwr, yn cysylltu’r bont grog ym Merthyr Mawr â’r cerrig camu ar draws Afon Ewenni ger Castell Ogwr. Cefndir Mae llwybr Merthyr Mawr...

read more
Cynllun Gweithredu Pentref Goetre-hen

Cynllun Gweithredu Pentref Goetre-hen

Math y Prosiect Pobl Cyllid Prosiect Cyllid Prosiect Briff Prosiect Un o’r ffyrdd y mae reach yn cefnogi cymunedau gwledig yw trwy eu helpu i ddatblygu Cynlluniau Gweithredu Gwledig. Cefndir Un o’r ffyrdd y mae reach yn cefnogi cymunedau...

read more
Tafarn y Prince of Wales, Cynffig

Tafarn y Prince of Wales, Cynffig

Math y Prosiect Twristiaeth Cyllid Prosiect Cyllid Prosiect Cysylltodd Gareth Maund, landlord tafarn y Prince of Wales, Cynffig, â Thîm Datblygu Gwledig reach i gael cymorth i fwrw ymlaen â’i syniad o rannu stori ryfeddol y dafarn a’i rhoi ar...

read more
Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro

Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro

Math y Prosiect Pobl Cyllid Prosiect Cyllid Prosiect Mae sefydliad celf gymunedol ar gyfer datblygu lleol Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro wedi hen ymsefydlu, ac mae ei ethos yn seiliedig ar ddefnyddio creadigrwydd i hyrwyddo newid cadarnhaol i...

read more
Clwb Athletau Cefn Cribwr

Clwb Athletau Cefn Cribwr

Math y Prosiect Pobl Cyllid Prosiect Cyllid Prosiect Dathlodd Clwb Athletau Cefn Cribwr 125 o flynyddoedd o rygbi yn y pentref yn ddiweddar. Cwblhawyd y tŷ clwb newydd ym mis Rhagfyr 2013 ac mae’r aelodau’n falch iawn o’r adeilad modern hwn...

read more
Neuadd Bentref Llangynwyd

Neuadd Bentref Llangynwyd

Math y Prosiect Lle Cyllid Prosiect Cyllid Prosiect Bu tân yn Neuadd Bentref wreiddiol Llangynwyd yn ystod y 1990au a than yn ddiweddar, nid oedd gan y bobl sy’n byw yn y pentref unman i gynnal cyfarfodydd na gweithgareddau cymunedol. Cefndir...

read more
Therapi â Chymorth Ceffylau

Therapi â Chymorth Ceffylau

Math y Prosiect Menter Cyllid Prosiect Cyllid Prosiect Er mwyn archwilio’r posibiliadau o ran cefnogaeth i’r math newydd hwn o therapi a sicrhau ei fod yn dod yn ddull dilys o gynghori, gwnaeth Oliver Edwards o Equinol gais i reach am gyllid ar...

read more
Sony UK Tec – Canolfan Menter Wledig

Sony UK Tec – Canolfan Menter Wledig

Math y Prosiect Menter Cyllid Prosiect Cyllid Prosiect Canolfan Dechnoleg Sony UK (Sony UK TEC) ym Mhencoed yw cartref y Ganolfan Menter Wledig gyntaf ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Agorwyd y ganolfan yn swyddogol ym mis Medi 2013 ac...

read more
Rhwydwaith Treftadaeth

Rhwydwaith Treftadaeth

Math y Prosiect Astudiaeth Ddichonoldeb Cyllid Prosiect Cyllid Prosiect Mae treftadaeth amrywiol a chyfoethog gan gefn gwlad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Cymorth reach Ym mis Ionawr 2012, trefnodd reach ddigwyddiad undydd “Dyma...

read more
Cariad o Rosie

Cariad o Rosie

Math y Prosiect Menter Cyllid Prosiect Cyllid Prosiect Cychwynnodd y cyfeillion Leanne Edwards a Debra Jones eu cwmni ‘Love From Rosie’ bron i ddwy flynedd yn ôl. Cefndir Cychwynnodd y cyfeillion Leanne Edwards a Debra Jones eu cwmni ‘Love From...

read more
Clwb Iechyd a Ffitrwydd Cwm Garw

Clwb Iechyd a Ffitrwydd Cwm Garw

Math y Prosiect Menter Cyllid Prosiect Cyllid Prosiect Mae hen Neuadd Eglwys wedi dadfeilio ym Mryngarw, a oedd yn arfer bod yn gampfa baffio a sawna, wedi cael ei hadnewyddu'n sylweddol ac mae bellach yn gampfa a chanolfan ffitrwydd o'r radd...

read more
Neuadd Capel Gilead, Coety

Neuadd Capel Gilead, Coety

Math y Prosiect Astudiaeth Ddichonoldeb Cyllid Prosiect Cyllid Prosiect Roedd Neuadd Capel Gilead, sy'n cael ei defnyddio'n helaeth gan bentrefwyr Coety, yn awyddus i estyn y Neuadd er mwyn cynnig mwy o gyfleusterau i'r trigolion. Cefndir Roedd...

read more
Prosiect Peilot Ap Bwyd

Prosiect Peilot Ap Bwyd

Math o brosiect Cynhyrchu Ariannu prosiectau Ariannu prosiectau Datblygwyd prosiect peilot Ap Bwyd TastED er mwyn annog teuluoedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr wledig i newid eu harferion prynu bwyd trwy godi ymwybyddiaeth o fanteision defnyddio...

read more