Rhwyf-fyrddio ar eich Traed – Anturiaethau yng Nghynffig

Cwblhau, Twristiaeth

Rhwyf-fyrddio ar eich Traed – Anturiaethau yng Nghynffig

Math y Prosiect

Twristiaeth

Math y Prosiect

Math y Prosiect

Briff Prosiect

Hwn yw un o’r chwaraeon sy’n gweld y cynnydd mwyaf yn y byd ac mae reach wedi helpu i’w gyflwyno ym Mhen-y-bont ar Ogwr gwledig trwy’r rhaglen Dewch i Arloesi!

Cefndir

Hwn yw un o’r chwaraeon sy’n gweld y cynnydd mwyaf yn y byd ac mae reach wedi helpu i’w gyflwyno ym Mhen-y-bont ar Ogwr gwledig trwy’r rhaglen Dewch i Arloesi!

Aeth Nigel Jones, Cyfarwyddwr canolfan antur yng Nghynffig, at reach â’i syniad o gyflwyno chwaraeon newydd arloesol i’r ardal i ddenu mwy o ymwelwyr.

Mae’r ganolfan antur eisoes yn cynnig pecynnau gweithgarwch i ymwelwyr a bydd yn treialu’r defnydd o Fyrddau Rhwyf-fyrddio ar eich Traed gyda’u cleientiaid.