Sony UK Tec – Canolfan Menter Wledig

Cwblhau, Menter

Sony UK Tec – Canolfan Menter Wledig

Math y Prosiect

Menter

Cyllid Prosiect

Esgidiau Gwyrdd

Cyllid Prosiect

Llywodraeth Cymru

Math y Prosiect

Canolfan Dechnoleg Sony UK (Sony UK TEC) ym Mhencoed yw cartref y Ganolfan Menter Wledig gyntaf ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Agorwyd y ganolfan yn swyddogol ym mis Medi 2013 ac mae’n darparu lleoliadau busnes â chymorth ar raddfa fechan ar gyfer microfentrau.

Cefndir

Canolfan Dechnoleg Sony UK (Sony UK TEC) ym Mhencoed yw cartref y Ganolfan Menter Wledig gyntaf ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Agorwyd y ganolfan yn swyddogol ym mis Medi 2013 ac mae’n darparu lleoliadau busnes â chymorth ar raddfa fechan ar gyfer microfentrau.

Cymorth reach

Ar lawr cyntaf y Ganolfan Dechnoleg roedd ardal fawr agored nad oedd yn cael ei defnyddio. Oherwydd bod ganddo uned magu busnesau eisoes, gwyddai Sony UK TEC y byddai galw am fwy o unedau, a byddent yn cyd-fynd ag ethos y cwmni o ran helpu darpar entrepreneuriaid. Arweiniodd cais llwyddiannus i reach am gyllid Blagur Gwyrdd at ddatblygu deg o swyddfeydd unigol. Ariannwyd cost lawn y prosiect o £107,275.96 gan Blagur Gwyrdd, gan gynnwys cyfraniad o £75,522.28 oddi wrth Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd. “Galluogodd yr arian ni i ddatblygu’r ardal wag. Heb gymorth reach mae’n fwy na thebyg na fyddai wedi digwydd,” meddai Wyn Landon, Rheolwr Cyllid Sony UK TEC.

Canlyniad ac Effaith

Dim ond chwe wythnos a gymerodd i gwblhau’r swyddfeydd ac roeddynt ar gael i’w rhentu erbyn mis Medi 2013. “Erbyn mis Mawrth 2014 roedd pob un o’r unedau’n llawn, “ meddai Nabila Elias, Rheolwr Prosiect, Datblygu Busnesau Newydd yn Sony UK TEC. “Mae yno naw cwmni yn rhentu’r deng swyddfa a rhyngddynt maen nhw’n cyflogi 57 o bobl.”

Mae’r cwmnïau i gyd yn canolbwyntio ar ddatblygu technoleg ac maen nhw’n cynnwys datblygwyr meddalwedd a gemau fideo rhyngweithiol, gwasanaethau ôl-gynhyrchu a chyfryngau digidol ar gyfer y diwydiant ffilm a theledu a chwmnïau marchnata digidol.

Mae’n ganolfan yn caniatáu i gwmnïau ddatblygu ac arddangos eu cynnyrch ac i rwydweithio â chwmnïau eraill. Mantais fawr i’r tenantiaid yw bod lleoliad y Ganolfan yn gyfleus ar gyfer yr M4 a’i fod yn safle diogel. Caiff y gweithwyr hefyd elwa ar gyfleusterau ardderchog Sony ar gyfer eu staff.