Cyhoeddiadau Cyrraedd Pen-y-bont ar Ogwr

Tendr i Ddarparu Prosiect Gwaith Crefft Wledig

Mae’r tendr i gyflawni’r prosiect hwn ar wefan GwerthwchiGymru erbyn hyn

Y dyddiad cau i gyflwyno tendrau yw 22/3/18

Amcan y prosiect yw darparu buddion economaidd a chymdeithasol i’r rhai hynny yn y sector crefftau ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Cyflawnir hyn trwy gynyddu sgiliau a chyfleoedd cyflogaeth, a thrwy leihau arwahanrwydd cymdeithasol, gwella lles, meithrin capasiti a darparu cyfleoedd i wirfoddoli.

Bydd y prosiect yn sefydlu ac yn cefnogi Rhwydwaith Crefftau Pen-y-bont ar Ogwr a fydd yn darparu amrywiaeth o fuddion, gan gynnwys hyfforddiant, mentora, arddangosfeydd, siaradwyr, digwyddiadau gwerthu a chyfleoedd pwysig i rwydweithio. Bydd y Rhwydwaith ar gael i bob unigolyn a grŵp sydd â diddordeb mewn crefftau.

Sefydlir hefyd nifer o Ganolfannau Crefftau yn y sir. Bydd y Canolfannau hyn yn galluogi  llawer o grwpiau crefftau bach i gwrdd â’i gilydd er mwyn gwella eu cynaliadwyedd trwy rannu lleoliad – torri costau ac o bosib denu rhagor o aelodau. Bydd y Canolfannau hefyd yn darparu cyfleoedd i rwydweithio a hyfforddiant anffurfiol ar gyfer crefftau, cyfryngau cymdeithasol a TG.