THEMA 1

Ychwanegu gwerth i hunaniaeth leol a’r adnoddau naturiol a diwylliannol.

THEMA 1

Ychwanegu gwerth i hunaniaeth leol a’r adnoddau naturiol a diwylliannol.

Astudiaethau, rhaglenni peilot a gweithgareddau hwyluso a chynfasnachol sy’n ymwneud â seilwaith hamdden a thwristiaeth, yn ogystal â gwybodaeth i dwristiaid

Astudiaethau, rhaglenni peilot, gweithgareddau hwyluso sy’n ymwneud â chynnal a chadw, adfer ac uwchraddio treftadaeth ddiwylliannol a naturiol mewn cymunedau gwledig, tirweddau a safleoedd sydd â gwerth naturiol uchel, gan gynnwys agweddau economaidd-gymdeithasol cysylltiedig a gweithgareddau ymwybyddiaeth o’r amgylchedd