THEMA 2

Hwyluso datblygu cynfasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr

THEMA 2

Hwyluso datblygu cynfasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr

  • Astudiaethau, rhaglenni peilot a gweithgareddau hwyluso a chynfasnachol sy’n ymwneud ag arallgyfeirio amaethyddol a datblygu gweithgareddau nad ydynt yn amaethyddol, creu partneriaethau busnes, datblygu cynhyrchion newydd a datblygu cadwyni cyflenwi.