THEMA 3

Chwilio am ffyrdd newydd o gyflenwi gwasanaethau lleol anstatudol.

THEMA 3

Chwilio am ffyrdd newydd o gyflenwi gwasanaethau lleol anstatudol.

  • Cynlluniau ar gyfer datblygu bwrdeistrefi, a phentrefi mewn ardaloedd gwledig a’u gwasanaethau gwledig
  • Astudiaethau, rhaglenni peilot a gweithgareddau hwyluso sy’n ymwneud â datblygu, gwella neu ehangu gwasanaethau sylfaenol lleol ar gyfer cymunedau lleol, gan gynnwys gwasanaethau hamdden a diwylliannol.