Llyfryn Poced Enwau Cymraeg Lleoedd Pen-y-bont ar Ogwr

Astudiaeth ddichonoldeb, Chwaraeon, Cwblhau, Cynhyrchu, Llle, Menter, Pobl, Twristiaeth

Llyfryn Poced Enwau Cymraeg Lleoedd Pen-y-bont ar Ogwr

Math y Prosiect

Lle

Cyllid Prosiect

RDP

Cyllid Prosiect

LAG

Briff Prosiect

Working with local groups and researchers to develop a pocket book telling the heritage of Welsh place names across the rural county
Bydd y prosiect yn gweithio ar draws y sir wledig gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion i ddatblygu llyfryn ar hanes a threftadaeth Pen-y-bont ar Ogwr drwy enwau llefydd lleol.

Bydd gweithgareddau yn cynnwys gweithdai, clybiau, diwrnodau o ddiddordeb arbennig yng nghyd-destun y llyfr. Mewn partneriaeth a nifer o grwpiau hanesyddol yr ardal, bydd cyfle i drigolion gyfrannu at y testun ac i helpu penderfynu pa destun a lluniau i’w cynnwys.

Bydd y trigolion neu ymwelwyr sydd yn cymryd rhan yn natblygiad y llyfryn, neu yn derbyn copi o’r llyfryn gorffenedig yn dysgu’r rhesymau tu ôl i’r enwau, dysgu geiriau Cymraeg newydd ac yn medru dweud y stori tu ôl i’w stryd, dref, ysgol neu bentref.

Nid oes ymchwil o’r fath am enwau hanesyddol Cymraeg y Sir ar gael ar hyn o bryd.Er hyn. mae yna ddigon o wybodaeth ar gael y gellir ei ddefnyddio a’i gyfuno drwy’r prosiect hon.