Llyfryn Poced Enwau Cymraeg Lleoedd Pen-y-bont ar Ogwr

Daeth y syniad o ymchwilio i ystyr hanesyddol enwau lleoedd Cymraeg Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gan Fenter Bro Ogwr a Chwmni Dai. Cyflwynasant eu hachos gan ddweud bod ganddynt brofiad blaenorol yn paratoi adnoddau or fath, ac oherwydd bod eu cynnig am lai na 5 mil, feu comisiynwyd i wireddu eu cynnig eu hunain. Bur prosiect yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion yn ardaloedd gwledig y fwrdeistref i greu cyfeirlyfr am hanes a threftadaeth Pen-y-bont ar Ogwr drwy ei henwau lleoedd. Mae cynnig i wneud gwaith pellach ar fapio a digideiddior wybodaeth mewn ffyrdd sydd hyd yn oed yn fwy deniadol ac yn rhyngweithiol yn y dyfodol, a byddir yn chwilio am gyllid ychwanegol am hyn o ystod o ffynonellau.

Cliciwch Yma