Cynllun Gweithredu Clwb Bowlio Pencoed

Mae tîm Reach yn cefnogi Clwb Bowlio Pencoed gyda’u hawydd i ddatblygu cynllun gweithredu cynaliadwyedd i sicrhau dyfodol y sefydliad.

Mae Clwb Bowlio Pencoed wedi bodoli ers 60 mlynedd ac ar hyn o bryd mae ganddo dros 63 o aelodau, ond hoffai’r grŵp sicrhau dyfodol y clwb drwy ehangu ei weithgareddau a denu aelodau newydd.  Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae bowlio lawnt wedi dod yn fwyfwy poblogaidd yn rhyngwladol, ac mae’r grŵp wedi penderfynu bod hwn yn gyfle da i ystyried eu gweithrediadau gyda golwg ar gynaliadwyedd.

Ar hyn o bryd mae gan Glwb Bowlio Pencoed brydles ar y lawnt yn Heol Felindre, Pencoed, o ganlyniad i drefniant Trosglwyddo Ased Cymunedol o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.   Mae’r grŵp yn cael ei ariannu’n gyfan gwbl gan ffioedd aelodaeth ac mae’r grŵp yn cynnal y pafiliwn a’r lawnt bowlio eu hunain.

Bydd yr astudiaeth hon yn darparu cynllun 5 mlynedd proffesiynol, a fydd yn ymchwilio i weithrediad clybiau bowlio eraill, yn trafod gweithrediadau’r grŵp gyda’r holl aelodau a’r pwyllgor, yn awgrymu syniadau creadigol ar gyfer gweithgareddau’r dyfodol ac yn cyflwyno opsiynau a chyfleoedd cyllido.

Clwb Bowlio Pencoed


Oriel y prosiect