Croeso i Reach,

Tim Datblygu Gwledig Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Cynllun Datblygu Gwledig Cymru (CDG) yn rhaglen wedi ei gyllido gan Ewrop sy’n cynorthwyo pobl sy’n byw ac yn gweithio mewn ardaloedd gwledig. Drwy gynlluniau lleol a chenedlaethol, mae’r CDG yn darparu cyllid a chymorth i gymunedau ffermio, busnesau, sefydliadau cymunedol a grwpiau lleol mewn ardaloedd gwledig.

Read More

Cynllun Cymunedau Gwledig Ffyniannus

Cyllid ar gyfer hybiau cymunedol, astudiaethau peilot, astudiaethau dichonolrwydd ac ymchwil yn eich ardal chi.

Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig

Cronfa gyfalaf i sefydliadau sydd yn seiliedig yn y gymuned i fynd i’r afael a thlodi ac allgau cymdeithasol yn ei hardal.

 • Neuadd Capel Gilead, Coety

  Neuadd Capel Gilead, Coety

  Roedd Neuadd Capel Gilead, sy'n cael ei defnyddio'n helaeth gan bentrefwyr Coety, yn awyddus i estyn y Neuadd er mwyn cynnig mwy o gyfleusterau i'r trigolion.

  Read More
 • Clwb Iechyd a Ffitrwydd Cwm Garw

  Clwb Iechyd a Ffitrwydd Cwm Garw

  Mae hen Neuadd Eglwys wedi dadfeilio ym Mryngarw, a oedd yn arfer bod yn gampfa baffio a sawna, wedi cael ei hadnewyddu'n sylweddol ac mae bellach yn gampfa a chanolfan ffitrwydd o'r radd flaenaf, diolch i grant Blagur Gwyrdd reach.

  Read More
 • Cynllun Rheoli Cadwraeth y Drenewydd yn Notais

  Cynllun Rheoli Cadwraeth y Drenewydd yn Notais

  Mae Pentref y Drenewydd yn Notais ger Porthcawl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ei ddynodi’n Ardal Gadwraeth.

  Read More
 • Love From Rosie

  Love From Rosie

  Cychwynnodd y cyfeillion Leanne Edwards a Debra Jones eu cwmni ‘Love From Rosie’ bron i ddwy flynedd yn ôl.

  Read More