Welcome to Reach,

Home of Bridgend’s Rural Development Plan

The RDP is the Rural Development Plan for Wales 2014-2020. It is a European-funded programme that supports people living and working in rural areas. Through national and local schemes, the RDP provides funding and support for farming communities, businesses, community organisations and local groups in rural areas.

Read More

Thriving Rural Communities Scheme

Funding for community hubs, pilot studies, feasibility studies and research in your rural area.

Rural Community Development Fund

A capital grant programme for community-based organisations to tackle poverty and social exclusion in their area.

 • Exploring the Potential for Local Produce Outlets within Country Parks

  Delivered in partnership with the Awen Cultural Trust, the project will produce a small scale feasibility and research study, combined with a proposed development plan.

  Read More
 • Kenfig Natura 2000: Volunteering & Educational Hub

  In partnership with the Bridgend Countryside Volunteering Network, the LAG commissioned a three year project to develop the sensitive and strategic management of the Kenfig National Nature Reserve site.

  Read More
 • Neuadd Capel Gilead, Coety

  Neuadd Capel Gilead, Coety

  Roedd Neuadd Capel Gilead, sy'n cael ei defnyddio'n helaeth gan bentrefwyr Coety, yn awyddus i estyn y Neuadd er mwyn cynnig mwy o gyfleusterau i'r trigolion.

  Read More
 • Clwb Iechyd a Ffitrwydd Cwm Garw

  Clwb Iechyd a Ffitrwydd Cwm Garw

  Mae hen Neuadd Eglwys wedi dadfeilio ym Mryngarw, a oedd yn arfer bod yn gampfa baffio a sawna, wedi cael ei hadnewyddu'n sylweddol ac mae bellach yn gampfa a chanolfan ffitrwydd o'r radd flaenaf, diolch i grant Blagur Gwyrdd reach.

  Read More
 • Cynllun Rheoli Cadwraeth y Drenewydd yn Notais

  Cynllun Rheoli Cadwraeth y Drenewydd yn Notais

  Mae Pentref y Drenewydd yn Notais ger Porthcawl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ei ddynodi’n Ardal Gadwraeth.

  Read More
 • Love From Rosie

  Love From Rosie

  Cychwynnodd y cyfeillion Leanne Edwards a Debra Jones eu cwmni ‘Love From Rosie’ bron i ddwy flynedd yn ôl.

  Read More