Prosiectau

 • Cymunedau Gwydn Pen-y-bont ar Ogwr: Arolwg Mapio ac Ymchwil

  Statws y prosiect:
  Cyfredol
  Gweler manylion y prosiect
 • Caeau Chwarae Bryntirion

  Statws y prosiect:
  Cyfredol
  Gweler manylion y prosiect
 • Mapio’r Celfyddydau

  Statws y prosiect:
  Cyfredol
  Gweler manylion y prosiect
 • Cysylltiadau Cymunedol

  Statws y prosiect:
  Cyfredol
  Gweler manylion y prosiect
 • Caeau Chwarae Pen-coed

  Statws y prosiect:
  Cyfredol
  Gweler manylion y prosiect
 • Cynhwysiant Digidol

  Statws y prosiect:
  Cyfredol
  Gweler manylion y prosiect
 • Astudiaeth Dichonoldeb Busnes Lads & Dads

  Statws y prosiect:
  Cyfredol
  Gweler manylion y prosiect
 • Cyfleusterau Gwirfoddolwyr Parc Bedford

  Statws y prosiect:
  Cyfredol
  Gweler manylion y prosiect
 • Pafiliwn Maesteg Celtic

  Statws y prosiect:
  Cyfredol
  Gweler manylion y prosiect
 • Clwb Rygbi Ton-du – Parc Pandy

  Statws y prosiect:
  Cyfredol
  Gweler manylion y prosiect
 • Cae Pob Tywydd Dyffryn Ogwr

  Statws y prosiect:
  Cyfredol
  Gweler manylion y prosiect
 • Pentref Sero Net

  Statws y prosiect:
  Cyfredol
  Gweler manylion y prosiect
 • Cyngor Tref Porthcawl

  Statws y prosiect:
  Cyfredol
  Gweler manylion y prosiect
 • Gardd Gymunedol Parc Caedu

  Statws y prosiect:
  Cyfredol
  Gweler manylion y prosiect
 • Canolfan Gymunedol Coety Uchaf

  Statws y prosiect:
  Cyfredol
  Gweler manylion y prosiect
 • Hyb Cyn-filwyr Porthcawl

  Statws y prosiect:
  Cyfredol
  Gweler manylion y prosiect
 • Prosiect Effeithlonrwydd Ynni Pen-y-bont ar Ogwr (BEEP)

  Statws y prosiect:
  Cyfredol
  Gweler manylion y prosiect
 • Asesiad Risg Newid Hinsawdd

  Statws y prosiect:
  Cyfredol
  Gweler manylion y prosiect
 • Photo of Heol Y Cyw Digital Hub artwork

  Hyb Digidol Heol-y-cyw

  Statws y prosiect:
  Cwblhawyd
  Gweler manylion y prosiect
 • Ynysawdre Elderly Residents

  Astudiaeth Achos Ynysu Preswylwyr Oedrannus Ynysawdre

  Statws y prosiect:
  Cwblhawyd
  Gweler manylion y prosiect
 • Exterior of Aberkenfig Hall

  Neuadd Gymunedol Abercynffig

  Statws y prosiect:
  Cwblhawyd
  Gweler manylion y prosiect
 • Ogmore Washeries

  Arfarnu opsiynau ar gyfer Golchfeydd Ogwr

  Statws y prosiect:
  Cwblhawyd
  Gweler manylion y prosiect
 • Cymorth Lleoliadau Cymunedol Cynaliadwy

  Statws y prosiect:
  Cwblhawyd
  Gweler manylion y prosiect
 • Overhead view of the Garw Valley

  Cynllun Gweithredu Cymunedol Cwm Garw

  Statws y prosiect:
  Cwblhawyd
  Gweler manylion y prosiect
 • Strategaeth 5 mlynedd Cwm Ogwr a Chynllun Gweithredu CAMPUS

  Statws y prosiect:
  Cwblhawyd
  Gweler manylion y prosiect
 • LEADER yn Ne-Ddwyrain Cymru

  Statws y prosiect:
  Cwblhawyd
  Gweler manylion y prosiect
 • Ogmore Valley Heritage Trail artist impression

  Llwybr Treftadaeth a Chanolfan Dreftadaeth Ogwr

  Statws y prosiect:
  Cwblhawyd
  Gweler manylion y prosiect
 • Close up photo of craft table

  Cydweithfa Grefftau Pen-y-bont ar Ogwr

  Statws y prosiect:
  Cwblhawyd
  Gweler manylion y prosiect
 • Cynllun datblygu ar gyfer cyfleuster chwaraeon pob tywydd yng Nghwmogwr

  Statws y prosiect:
  Cwblhawyd
  Gweler manylion y prosiect
 • Group of sheep in a field

  Bugail Digidol

  Statws y prosiect:
  Cwblhawyd
  Gweler manylion y prosiect
 • Bettws Forum thumbnail

  Strategaeth Gymunedol Betws

  Statws y prosiect:
  Cwblhawyd
  Gweler manylion y prosiect
 • Wesley Church Tondu

  Canolfan Eglwys Wesley Tondu

  Statws y prosiect:
  Cwblhawyd
  Gweler manylion y prosiect
 • Photo of staff visiting a renewable energy farm

  Cyfleoedd am Gynlluniau Ynni Adnewyddol Cymunedol ym Mhen-y-bont ar Ogwr Gwledig

  Statws y prosiect:
  Cwblhawyd
  Gweler manylion y prosiect
 • Overhead view of Kenfig Nature Reserve

  Rheolaeth Strategol Safleoedd Natura 2000: Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig

  Statws y prosiect:
  Cwblhawyd
  Gweler manylion y prosiect
 • Bridgend Welsh Place Names group of people

  Llyfryn Poced Enwau Cymraeg Lleoedd Pen-y-bont ar Ogwr

  Statws y prosiect:
  Cwblhawyd
  Gweler manylion y prosiect
 • Clwb Bechgyn a Merched a Chanolfan Gymuned Nant-y-moel

  Statws y prosiect:
  Cwblhawyd
  Gweler manylion y prosiect
 • Gweithgarwch Corfforol i Blant yn yr Awyr Agored

  Statws y prosiect:
  Cwblhawyd
  Gweler manylion y prosiect