Polisi Preifatrwydd

Pwy  ydym ni 

Cyfeiriad ein gwefan yw: https://www.bridgendreach.org.uk

Sylwadau

Pan fydd ymwelwyr yn gadael sylwadau ar y wefan byddwn yn casglu’r data a ddangosir yn y ffurflen sylwadau, a hefyd cyfeiriad IP yr ymwelydd a llinyn asiant defnyddiwr y porwr i fod o gymorth i ganfod sbam. 

Mae’n bosibl y rhoddir llinyn dienw wedi ei greu o’ch cyfeiriad e-bost (a elwir hefyd yn hash) i wasanaeth Gravatar i weld a ydych yn ei ddefnyddio. Mae polisi preifatrwydd gwasanaeth Gravatar ar gael yma: https://automattic.com/privacy/. Ar ôl i’ch sylw gael ei gymeradwyo, bydd llun eich proffil yn weladwy i’r cyhoedd yng nghyd-destun eich sylw.

Y Cyfryngau

Os byddwch chi’n uwchlwytho delweddau i’r wefan, dylech osgoi uwchlwytho delweddau sy’n cynnwys data lleoliad wedi ei fewnosod (EXIF GPS). Gall ymwelwyr â’r wefan lawrlwytho a thynnu data lleoliad allan o ddelweddau ar y wefan.

Cwcis

Os byddwch yn gadael sylw ar ein gwefan cewch ddewis cadw eich enw, cyfeiriad e-bost a gwefan mewn cwcis. Er hwylustod i chi mae’r rhain, fel na fydd yn rhaid i chi lenwi’ch manylion eto pan fyddwch yn gadael sylw arall. Bydd y cwcis yma yn para am flwyddyn. 

Os byddwch yn ymweld â’n tudalen mewngofnodi, byddwn yn gosod cwci dros dro i weld a yw eich porwr yn derbyn cwcis. Nid yw’r cwci hwn yn cynnwys data personol a chaiff ei daflu pan fyddwch yn cau eich porwr. 

Pan fyddwch yn mewngofnodi, byddwn hefyd yn gosod nifer o gwcis yn eu lle i gadw eich gwybodaeth mewngofnodi a’ch dewisiadau arddangos ar y sgrin. Bydd cwcis mewngofnodi yn para am ddau ddiwrnod, ac mae cwcis dewisiadau sgrin yn para am flwyddyn. Os dewiswch “Cofiwch Fi”, bydd eich mewngofnod yn parhau am bythefnos. Os byddwch yn allgofnodi o’ch cyfrif, caiff y cwcis mewngofnodi eu dileu. 

Os byddwch yn golygu neu’n cyhoeddi erthygl, caiff cwci ychwanegol ei gadw yn eich porwr. Nid yw’r cwci hwn yn cynnwys data personol ac yn syml mae’n nodi ID post yr erthygl yr ydych chi newydd ei golygu. Daw i ben ymhen 1 diwrnod.

Cynnwys wedi ei fewnosod o wefannau eraill 

Mae’n bosibl i erthyglau ar y wefan hon gynnwys manylion sydd wedi eu mewnosod (e.e. fideo, delweddau, erthyglau, ac yn y blaen). Mae cynnwys sydd wedi cael ei fewnosod o wefannau eraill yn ymddwyn yn yr un ffordd yn union â phe bai’r ymwelydd wedi ymweld â’r wefan arall. 

Gall y gwefannau hyn gasglu data amdanoch chi, defnyddio cwcis, mewnosod tracio trydydd parti ychwanegol, a monitro eich rhyngweithio â’r cynnwys sydd wedi ei fewnosod, gan gynnwys olrhain eich rhyngweithio â’r cynnwys sydd wedi ei fewnosod, os oes gennych gyfrif ac os ydych wedi mewngofnodi i’r wefan honno.

Gyda phwy ydym yn rhannu eich data

Os byddwch yn gofyn am ailosod cyfrinair, bydd eich cyfeiriad IP yn cael ei gynnwys yn yr e-bost a ailosodwyd. 

Am ba hyd yr ydym yn cadw eich data

Os byddwch yn gadael sylw, cedwir y sylw a’i fetadata am gyfnod amhenodol. Pwrpas hyn yw i ni allu adnabod a chymeradwyo unrhyw sylwadau dilynol yn awtomatig yn lle eu cadw mewn ciw cymedroli. 

Ar gyfer defnyddwyr sy’n cofrestru ar ein gwefan (os o gwbl), rydym hefyd yn cadw’r wybodaeth bersonol y maent yn ei rhoi yn eu proffil defnyddiwr. Gall pob defnyddiwr weld, golygu, neu ddileu ei wybodaeth bersonol ar unrhyw adeg (ond ni all newid ei enw defnyddiwr). Gall gweinyddwyr gwefannau hefyd weld a golygu’r wybodaeth honno.

Pa hawliau sydd gennych dros eich data

Os oes gennych chi gyfrif ar y wefan hon, neu os ydych wedi gadael sylwadau, cewch wneud cais i dderbyn ffeil o’r data personol sydd gennym amdanoch wedi ei hallforio, gan gynnwys unrhyw ddata yr ydych wedi ei roi i ni. Cewch hefyd ofyn i ni ddileu data personol sydd gennym amdanoch chi. Nid yw hyn yn cynnwys data y mae’n rhaid i ni ei gadw i ddibenion gweinyddol, cyfreithiol neu ddiogelwch.

Ble mae eich data yn cael ei anfon

Efallai y bydd sylwadau ymwelwyr yn cael eu gwirio drwy wasanaeth canfod sbam awtomataidd.


I gael rhagor o wybodaeth am Bolisi GDPR Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ewch i https://www.bridgend.gov.uk/my-council/freedom-of-information/data-protection/