LEADER yn Ne-Ddwyrain Cymru

Mae’r rhaglen LEADER wedi chwarae rhan hanfodol mewn twf, cydlyniad a ffyniant parhaus cymunedau gwledig ledled Cymru dros y degawd diwethaf, gan ein helpu i gyflawni effaith genedlaethol ac amcanion rhyngwladol.

Bu’r pwyslais ar ddatblygiad cymunedol wedi’i arwain yn lleol yn hollbwysig i ffyniant cynhaliol a blaengar cymunedau gwledig Cymru.

Yma yn ne-ddwyrain Cymru, derbyniodd ein 6 Grŵp Gweithredu Lleol a’u rhaglenni LEADER £12,383,343 o gyllid i gyflawni prosiectau yn ein cymunedau drwy gyfnod y Rhaglen CDG bresennol, 2013-2020.

Cliciwch Yma


Oriel y prosiect