Astudiaethau achos

LEADER yn Ne-Ddwyrain Cymru

Mae’r rhaglen LEADER wedi chwarae rhan hanfodol mewn twf, cydlyniad a ffyniant parhaus cymunedau gwledig ledled Cymru dros y degawd diwethaf, gan ein helpu i gyflawni effaith genedlaethol ac amcanion rhyngwladol.

Cliciwch Yma

Agora

Mae ein prosiect Agora yn ymwneud â syniadau newydd a chyrraedd y farchnad.
O gadw geifr i gadw gwenyn, o genfeintiau moch i gaeau blodau, o wlân a phren Helyg i Wasabi a Ginseng. Rydym wedi derbyn ymholiadau o bob math, wedi gwrando ar syniadau, wedi cyfeirio a rhoi cyfleoedd i gleientiaid o’r Trallwng i Gwm Afan, ac o Sili i Raglan.

Cliciwch Yma