Pafiliwn Maesteg Celtic

Mae Reach yn cynorthwyo Maesteg Celtic Sports Facilities Ltd gydag astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer y pafiliwn. Mae Maesteg Celtic wrthi’n cynnal proses trosglwyddo asedau cymunedol ar gyfer Parc y Garth, gan gynnwys y clwb bowls a’r pafiliwn presennol.

Mae’r pafiliwn wedi dirywio dros y blynyddoedd diwethaf ac mae angen ymhell dros £150k i adfer yr adeilad i gyflwr addas ar gyfer y diben ac i fynd i’r afael â phryderon ynghylch y cyfleusterau newid cyfyngedig.

Mae angen dyluniad newydd a gwaith adeiladu pellach er mwyn diweddaru’r set bresennol o ystafelloedd newid. Mae tîm Reach yn cynorthwyo’r clwb i gynnal adolygiad dylunio a bydd hefyd yn ceisio cynnig dyluniadau addas newydd.

Maesteg Celtic Sports Facilities Ltd


Oriel y prosiect