Caeau Chwarae Pen-coed

Gofynnodd Clwb Rygbi Pencoed am gymorth i ymchwilio i’r posibilrwydd o osod ramp i alluogi unigolion sydd â llai o symudedd i gael mynediad at y maes chwaraeon, ar gyfer gwylio a chymryd rhan mewn rygbi yng Nghaeau Chwarae Pen-coed.  Mae tîm Reach yn cefnogi’r clwb drwy gomisiynu archwiliad hygyrchedd, a fydd yn eu hysbysu o’u hopsiynau i ddatblygu mynediad mwy addas i ddefnyddwyr ac adnabod arianwyr posibl i gynorthwyo gyda chostau gwaith tirlunio a gosod ramp.

Clwb Rygbi Pen-coed

 


Oriel y prosiect