Pheasant Fields

Mae gan Gyngor Cymuned Castellnewydd Uchaf (NHCC) drefniant Trosglwyddo Ased Cymunedol ar ‘Pheasant Field’ ym Mhen-y-fai ac fel rhan o’u nod i wneud y cae yn fwy hygyrch a gwneud y defnydd gorau ohono, maent wedi cysylltu â thîm Reach am eu help i benderfynu pa mor ymarferol yw cyflwyno’r canlynol:

– Gwell hygyrchedd i’r cae i gynnwys mynediad haws i bramiau a chadeiriau olwyn

– Goleuadau gwell o gwmpas y cae i sicrhau bod y man yn ddiogel i’r gymuned gyda’r nos ac yn gynnar yn y bore

– Llwybr i gael mynediad i berimedr y cae i alluogi defnydd llawnach a gwell o’r gofod a helpu i gael mynediad i fwy o rannau o’r cae

– Gosod mwy o feinciau a seddi o gwmpas yr ardaloedd hyn

Mae’r cyngor a’r trigolion lleol wedi bod yn anelu at wella’r Pheasant Field ers peth amser a bydd yr astudiaeth hon yn helpu i nodi’r elfennau mwyaf addas ar gyfer bwrw ymlaen â nhw a nodi cronfeydd cyfalaf posibl i wneud hynny.   Byddai gweithredu rhai neu’r cyfan o’r newidiadau hyn yn llwyddiannus o fudd mawr i ardal Pen-y-fai.

Cyngor Cymuned Castellnewydd Uchaf


Oriel y prosiect