Clwb Bechgyn a Merched a Chanolfan Gymuned Nant-y-moel

Ym mis Mehefin 2013, dymchwelwyd Canolfan Berwyn yn Nant-y-moel gan nad oedd yn ddiogel. Addawodd Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr ddyrannu 200 mil oi gynllun cyfalaf tuag at ddarparu cyfleusterau cymunedol amgen yn Nant-y-moel. Bur partneriaid cydweithredu yn gweithio gydai gilydd i benodi unigolion cymwys i gynhyrchu arolygon, dyluniadau a rhestr gostau manwl oedd yn cefnogir gwaith o drawsnewid adeilad Clwb Bechgyn a Merched Nant-y-moel. Mae wedi cymryd cryn amser i sicrhau cytundeb rhwng y grwpiau cymunedol, ond gyda chefnogaeth Canolfan Cydweithredol Cymru, ymunodd Clwb Bechgyn a Merched Nant-y-moel Ffrindiaur Ganolfan i greu Sefydliad Corfforedig Elusennol newydd Clwb Bechgyn a Merched a Chanolfan Gymuned Nant-y-moel.

Maer Sefydliad Corfforedig Elusennol newydd yn bwriadu datblygu Clwb Bechgyn a Merched Nant-y-moel i fod yn ganolfan gymunedol a fydd yn darparu gwasanaethau a gweithgareddau ar gyfer yr holl gymuned ac yn parhau i ddarparur gwasanaethau angenrheidiol y maer Clwb Bechgyn a Merched yn eu cynnig yn yr ardal ddifreintiedig hon. Byddir yn mynd atin realistig, gam wrth gam, gan wneud y gwaith fesul tipyn fel maer cyllid yn caniatu a phan fydd hynnyn bosibl. Bydd hefyd yn rhoi cyfle i greu momentwm yn y gymuned a chreu capasiti o fewn y grwp.