Cymunedau Gwydn Pen-y-bont ar Ogwr: Arolwg Mapio ac Ymchwil

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi dewis y cwmni arbenigol The Means i ymgymryd â’r gwaith ymchwil a’r ymarfer mapio o weithgareddau Datblygu Cymunedol a thrydydd sector ym mwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd y prosiect yn nodi’r holl elusennau, grwpiau cymunedol, cynghorau tref a chymuned, rhwydweithiau, sefydliadau trydydd sector a grwpiau gwirfoddol sy’n gweithredu ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar hyn o bryd. Bydd hyn yn helpu i amlygu pa waith gwirfoddol sy’n cael ei wneud, i nodi ble mae’r bylchau, ac i gynnal dadansoddiad o ddulliau i sicrhau llwyddiant cymunedol.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi dewis y cwmni arbenigol The Means i ymgymryd â’r gwaith ymchwil a’r ymarfer mapio o weithgareddau Datblygu Cymunedol a thrydydd sector ym mwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd y prosiect yn nodi’r holl elusennau, grwpiau cymunedol, cynghorau tref a chymuned, rhwydweithiau, sefydliadau trydydd sector a grwpiau gwirfoddol sy’n gweithredu ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar hyn o bryd. Bydd hyn yn helpu i amlygu pa waith gwirfoddol sy’n cael ei wneud, i nodi ble mae’r bylchau, ac i gynnal dadansoddiad o ddulliau i sicrhau llwyddiant cymunedol.

Ariennir y prosiect gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

https://www.surveymonkey.com/r/cymunedau-gwydn-pen-y-bont-ar-ogwr