Hyb Cyn-filwyr Porthcawl

Ar hyn o bryd mae hyb Cyn-filwyr Porthcawl yn cael ei gynorthwyo gan dîm Reach ac ymgynghorydd arbenigol i benderfynu ynghylch y posibilrwydd o brynu neu adeiladu adeilad hunangynhwysol i’r grŵp weithredu ohono. Bydd hyn yn gwella eu gwasanaethau a’u heffaith gymunedol. Bydd yr astudiaeth yn amcanu at wneud chwiliad cyflawn o’r safle safle, asesu gwasanaethau ac adolygu cysylltedd digidol gydag adroddiad prosiect a fydd yn cynnwys costau llawn.

Mae Hyb Cyn-filwyr Porthcawl, a sefydlwyd yn 2019, wedi dod yn fwyfwy poblogaidd ymhlith cyn-filwyr, personél sy’n gwasanaethu yn y lluoedd arfog, teuluoedd cyn-filwyr a’r gymuned ehangach. Yn anffodus, daeth eu hadeilad blaenorol, caban symudol ym Mharc Griffin, yn anniogel, gan adael aelodau (gan gynnwys y Lleng Brydeinig Frenhinol) heb adeilad. Ar hyn o bryd mae’r hyb yn gweithredu mewn adeilad a rennir ac yn wynebu heriau, megis diffyg preifatrwydd ar gyfer cymorth un-i-un hanfodol.

Gan weithredu dim ond am ddwy awr ar foreau Sadwrn, mae grŵp Cyn-filwyr Porthcawl wedi profi twf sylweddol, gan gynyddu aelodaeth o 32% yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Roedd y grŵp yn arfer cynnig ystafelloedd preifat ar gyfer sesiynau un-i-un, gan fynd i’r afael ag anghenion cymhleth a lluosog, cofrestru cyn-filwyr i gael cymorth a darparu cwmnïaeth. Nod y grŵp yw brwydro yn erbyn unigrwydd ac arwahanrwydd, yn enwedig i’r rhai sydd wedi colli priod.

Bydd yr ymchwil a gyflawnir a’r astudiaeth ddichonoldeb fanwl yn adnabod lleoliad addas ar gyfer y grŵp, yn ogystal ag adnabod cyllidwyr cyfalaf i symud y prosiect yn ei flaen.

Hyb Cyn-filwyr Porthcawl


Oriel y prosiect