Croeso i Reach,

Tim Datblygu Gwledig Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Cynllun Datblygu Gwledig Cymru (CDG) yn rhaglen wedi ei gyllido gan Ewrop sy’n cynorthwyo pobl sy’n byw ac yn gweithio mewn ardaloedd gwledig. Drwy gynlluniau lleol a chenedlaethol, mae’r CDG yn darparu cyllid a chymorth i gymunedau ffermio, busnesau, sefydliadau cymunedol a grwpiau lleol mewn ardaloedd gwledig.

Codwch Eich Cymuned

Gyda Thîm Datblygu Gwledig Reach

Cynllun Cymunedau Gwledig Ffyniannus

Cyllid ar gyfer hybiau cymunedol, astudiaethau peilot, astudiaethau dichonolrwydd ac ymchwil yn eich ardal chi.

Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig

Cronfa gyfalaf i sefydliadau sydd yn seiliedig yn y gymuned i fynd i’r afael a thlodi ac allgau cymdeithasol yn ei hardal.